Bomarsund Trailrun 4.8.2018!

Tänk dig tillbaka till augusti 1854 då Bomarsundtiden fick ett abrupt slut. Efter att ryska styrkor i drygt två årtionden hade arbetat med att bygga upp Bomarsunds fästningar förstördes allt på några dagar vid ett engelskt- franskt anfall.
Låt loppet ta dig till områden som bl.a. löjtnant Zvendjeff vid Notvikstornet och tornkommendanten Tesche vid Brännklintstornet försökte försvara tillsammans med sina trupper. Spring längs samma stigar som sjukvårdspersonal använde för att ta de skadade till sjukhus, som ombud tog för att förmedla budskap till fästningens kommendant Bodisco och som användes av begravningståg för att föra sina män till den sista vilan.

Fjärde upplagan av Bomarsund Trailrun ordnas lördagen 4.8.2018.

Bomarsund Trailrun erbjuder två olika bansträckningar – LONG på ca 12km och SHORT på ca 4,5km. NYHET 2018 är en kortare och lättare rutt för de yngsta deltagarna.

Hemsidan uppdateras och anmälningssidan öppnar under vintern 2017-2018!

Vi ses i Bomarsund 4.8.2018!